Bảo hộ lao động được hiểu với nội dung

Bảo hộ lao động ( BHLĐ) là hệ thống bao gồm các văn bản luật pháp và các biện pháp tương ứng về tổ chức, kỹ thuật, vệ sinh và kinh tế xã hội nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe và khả năng lao động của con người trong quá trình lao động (theo TCVN 3153:79)

bao-ho-lao-dong-02
mũ bảo hộ nhựa ABS

Hiện nay, BHLĐ được hiểu là các hoạt động đồng bộ trên các mặt pháp luật, tổ chức, quản lý, kinh tế – xã hội, khoa học kỹ thuật, nhằm cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, phòng chống tai nạ lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người lao động.

bao-ho-lao-dong-04
quần áo bảo hộ

Trong công tác BHLĐ, nội dung chủ yếu là vấn đề đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động, mà chúng ta thường viết thành cụm từ “ An toàn và vệ sinh lao động”. Trong nhiều trường hợp, hai thuật ngữ “ Bảo hộ lao động” và “ An toàn vệ sinh lao động” được sử dụng với ý nghĩa và nội dung tương đương, và có thể thay thế cho nhau. Tuy nhiên, BHLĐ thường được hiểu với nội dung rộng hơn. Còn trong các giao dịch quốc tế, thuật ngữ “ An toàn và vệ sinh lao động” được dùng nhiều hơn và dễ hòa nhập hơn.

bao-ho-lao-dong-03
giày bảo hộ mũi đế lót sắt

Quý khách xem sản phẩn bảo hộ CẦN THIẾT tại công ty bảo hộ lao động tại Hà Nội.

An toàn trong lao động là hạnh phúc của mọi gia đình và công trình cho toàn xã hội.ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

X