Nhiều vi phạm trong nhà máy sản xuất iPod, iPhone

gang-tay-bao-ho-lao-dong-01

Lý do dùng đến găng tay bảo hộ lao động?


Găng tay bảo hộ lao động là một trong những trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết và không thể thiếu để bảo vệ đôi tay của người lao động. Và ch...


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

X